O Nadačním Fondu Kapka naděje:

Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol v následujících oblastech:

  • Pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod.
  • Pomoc v oblasti psychosociální péče
  • Pomoc při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky
  • Podpora vědeckých aktivit
  • Podpora regionálních nemocnic

Více informací o jednotlivých projektech najdete zde

kontakty

e-mail: dotazy@kabatzamobil.cz

Společnost Samsung již více než 70 let usiluje
o zlepšování světa prostřednictvím nejrůznějších oborů činnosti, které v současnosti zahrnují pokročilé technologie, polovodiče, stavitelství výškových budov a závodů, petrochemický průmysl, módu, zdravotnictví, finance, hotely a další. Naše nejvýznamnější společnost,Samsung Electronics, stojí v čele globálního trhu špičkové elektroniky
a digitálních médií.
Prostřednictvím moderních, spolehlivých výrobků
a služeb, talentovaných lidí a odpovědného přístupu k podnikání a globální příslušnosti a ve spolupráci
s našimi partnery a zákazníky společnost Samsung nastavuje nový směr vývoje globální společnosti. Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.samsung.com

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu
a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.
Více informací o společnosti ASEKOL a jejím poslání najdete na www.asekol.cz
Společnost ASEKOL je také patronem projektu VenujMobil, který systematicky od české veřejnosti vybírá staré a nepoužívané mobilní telefony, které recykluje a funkční předává potřebným.
Podrobnosti o projektu a statistiky vybraných mobilních telefonů najdete na www.venujmobil.cz.